fbpx

Sammenlign boliger

Persondata/cookie politik på hjemmesiden

DomusConnect´s politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata

Information om DomusConnect:

Domus Connect ApS

Adresse: Naglersvej 8, 3000 Helsingør

CVR-nr 40770445

E-mail: info@domusconnect.com

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan DomusConnect behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik. 

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på DomusConnect´s hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

Hvilke persondata modtager DomusConnect?

DomusConnect registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg af bolig eller ved køb af bolig hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger.

Når du færdes på DomusConnect´s  hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at DomusConnect behandler dine persondata, kan det hindre et bolig salg/køb hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?

DomusConnect bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

DomusConnect behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver DomusConnect personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til DomusConnect som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre salget/købet med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

Vores data opbevares og beskyttes i en af de førende ejendomsmægler cloudløsninger, der er baseret i DK.  

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata videregives ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

DomusConnect er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. DomusConnect træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt salg/køb af bolig.

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du DomusConnect´s brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset – eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til DomusConnect´s behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til info@domusconnect.dk

Ønsker du efter henvendelse til DomusConnect at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

De til enhver tid gældende regler omkring persondataforordningen, kan findes her: Persondata og Registrerede rettigheder